AGI - Rättningar

Det ställs lite högre krav på arbetsgivare, i och med AGI, att redovisa rätt varje månad. Detta för att när du signerat arbetsgivardeklarationen hos skatteverket förfogar du inte längre över skatten. Vad det kan skapa för problem kommer vi till.

Om du betalat ut för lite lön till den anställde

Om det skulle vara så att du betalat ut för lite lön är det inga konstigheter, du betalar ut det som saknas och om du inte ännu signerat skapar du bara en ny AGI så gäller den i stället för den gamla vid uppladdning hos Skatteverket.

Har du signerat så kan man betala ut det som ett förskott till den anställde och ta med det på nästa månads lönebesked och AGI. Det går även att begära en rättning av aktuell månad hos Skatteverket.

Om du betalat ut för mycket lön

Om man har betalat ut för mycket lön och den anställde har kvar sin anställning kan man dra bruttobeloppet, detta eftersom den avdragna skatten tillhör betalningsmottagaren och utbetalaren inte längre förfogar över den efter redovisning till Skatteverket skett, på nästkommande lön för att på så sätt få med rättning av både dragen skatt och arbetsgivaravgiften. Dock kan du aldrig rapportera in ett minusbelopp vare sig på skatt eller ersättning så en återbetalning kan behöva ske på flera månader.

Då kommer vi till det scenario som ställer till det lite mer.

Du betalar ut för mycket lön och anställningen har upphört. Inga problem så länge du inte signerat AGI: n. Då kan du rätta och ladda upp en ny. Har du däremot signerat så förfogar, varken du eller den anställde, över skatten längre. Det gör att om du ska få bort de felaktigt utbetalade pengarna ur lönesystemet så måste den anställde betala tillbaka Bruttobeloppet till sin arbetsgivare. Så om du betalat ut en månadslön för mycket på 30 000 och den anställde får utbetalt 22 911 kronor efter skatt så ska hen betala tillbaka 30 000kr. Om den anställde vill få tillbaka sin skatt kan hen begära förtidsåterbetalning av skatt från Skatteverket eller jämkning av skatt på kommande inkomster. Annars kommer det rättas till i nästkommande deklaration.

Om det är en förmån som redovisats felaktigt ska rättningen göras i den månad som förmånen redovisades. Här kommer det inte vara något belopp att utbetala eller dra tillbaka utan rättningen avser ju enbart arbetsgivaravgift och den anställdes slutskatt.

Det går att läsa mer om rättningar även vid vissa andra situationer som kan uppstå, såsom om du redovisat en ersättning som avgiftsfri och den skulle vara avgiftspliktig, du kan läsa mer hos Skatteverket här:

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/rattaenarbetsgivardeklaration.4.2cf1b5cd163796a5c8b6698.html

För att inte hamna i den situationen att den anställde ska behöva betala tillbaka mer än de fått utbetalt så rekommenderas det verkligen att vara ute i god tid med lönerna och få ut lönebeskeden i till de anställda så de har möjlighet att kontrollera vad som kommit med på lönen och kunna påpeka eventuella felaktigheter redan innan utbetalning så blir det rätt direkt. Dessutom behöver man inte ha bråttom att signera arbetsgivadeklarationen bara för att den är inskickad utan kanske vänta lite så man får ytterligare lite tid för att kunna göra en rättning.