Crona Lön Blogg

Blogg av:

Elisabeth Asp

löneväxling, om du tjänar lite mer kan du växla lön mot vad?

Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin bruttolön mot en förmån, dvs att man sänker sin lön före skatt. Man byter helt enkelt bort en del av sin lön för att få något annat. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Löneväxling är alltså en form av skatteplanering.

Läs Mer

Fora

Vad är Fora?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda, men även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora. Fora administrerar försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka fyra miljoner anställda omfattas av via sin anställning.

Läs Mer
Vad är semesterskuld? Bil på karta över sverige.

Semesterskuld

Semesterrätt

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester per år, det innebär inte att den nödvändigtvis är betald, då betald ledighet måste tjänas in. Anställd personal har enligt semesterlagen (1977:480), kollektivavtal och anställningsavtal rätt till viss semesterledighet och semesterlön i förhållande till den semesterlönegrundande arbetstiden och bruttolönen under intjänandeåret.

Läs Mer