Crona Lön Blogg

Blogg av:

Maria Berndtsson

pensionärer i parken, tänker på ITP

Collectum ITP

Vad gör Collectum?

Collectum är administratör och valcentral för ITP, tjänstemännen som är anslutna kan där se sin intjänade pension och även välja sparform. De sköter även upphandlingen av förvaltare till tjänstepensionen.

Läs Mer
suddgummi för rättningar av agi

AGI - Rättningar

Det ställs lite högre krav på arbetsgivare, i och med AGI, att redovisa rätt varje månad. Detta för att när du signerat arbetsgivardeklarationen hos skatteverket förfogar du inte längre över skatten. Vad det kan skapa för problem kommer vi till.

Läs Mer

Karensavdrag

Om en anställd blir sjuk ska du som arbetsgivare betala ut sjuklön som är 80% av den ordinarie lönen de första 14 dagarna. Tidigare betalades denna sjuklön ut från dag två och den första dagen var en så kallad karensdag.

Läs Mer