Tjänstebil och bilförmån - Allt du behöver veta

Uppdaterat 2021-07-01 med nya reglerna gällande bilförmån.

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler. Men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? I Den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta.

Uppdaterating 2021-07-01 med nya reglerna för bilförmån.

Det är två komponenter vid den nya beräkningen som ändras. Det första är det ränterelaterade beloppet. Det andra är det prisrelaterade beloppet. Lagändringen tillämpas för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen första gången 1 juli 2021 eller senare. Du behöver alltså inte göra något när det gäller bilar som blivit skattepliktiga innan 1 juli 2021. 

Så här beräknades bilförmån tidigare:

T.o.m. 30 juni beräknas förmånsvärdet av en bilförmån på detta sätt:
0,29 x prisbasbelopp
+  nybilspriset x 0,75% av statslåneräntan
+ 9% av nybilspriset (om nybilspris uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp)
+ eventuellt lyxbilstillägg 20% för den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
+ bilens fordonsskatt

Det här gäller from 1e Juli 2021:

Förmånsvärdet av bilförmån beräknas enligt följande:
0,29  x prisbasbelopp
+ nybilspriset x (0,70% av statslåneräntan + 0,01)
+ 13% av nybilspriset
+ bilens fordonsskatt
(Lyxbilstillägg tas bort)

Vill du ha hjälp att räkna på en specifik bil? Använd dig då av skatteverkets beräkningstjänst: https://www7.skatteverket.se/portal/bilformansberakning/ 

 


Vad är tjänstebil?

Tjänstebil är en bil som ägs av arbetsgivaren. Tjänstebil är ett samlingsbegrepp för alla bilar som anställda erbjuds i arbetet. Det finns tjänstebilar som enbart används i arbetet och det finns tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad är bilförmån?

Bilförmån uppstår när tjänstebilen används för privatbruk av den anställde. En bilförmån är en skattepliktig förmån. Den anställde måste betala skatt för tjänstebilen och arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter för att man tillhandahåller en förmån. För att räkna ut rätt bilförmån kan du använda dig av Skatteverkets bilförmånsberäkning. Förmånsvärdet ändras varje år – glöm inte att beräkna om värdet varje kalenderår. En förmån ska vanligtvis beskattas samma månad som den används. En bilförmån ska beskattas alltid för hel månad oavsett om den är uthämtad sista dagen i månaden eller första dagen i månaden.

Miljöbilar

Miljöbilar som drivs med el eller annat miljöanpassat drivmedel kan få nedsatt förmånsvärden. Kontrollera på Skatteverkets hemsida vad som gäller just nu och för ert val av miljöbil.

Hur mycket får en anställd köra privat med en tjänstebil utan att bli beskattad?

Om du bara nyttjar bilen privat i ringa omfattning är förmånen skattefri.

Med ”ringapexels-tima-miroshnichenko-5717642 omfattning” menas att den anställde kör bilen privat i högst 10 tillfällen per år och den anställde kör privat högst 100 mil per år. Avsikten med detta är att man inte ska bli beskattad för rent bagatellartade privata körningar.

Överstiger användandet av tjänstebilen någon av dessa regler så ska den anställde beskattas för tjänstebilen som en naturaförmån och arbetsgivaren ska också betala arbetsgivaravgifter samt även i vissa fall för drivmedel.

Bevismedlet för vad som är privatkörning och tjänstekörning är körjournalen. Körjournalen ska löpande uppdateras med mätarställning, syfte med resor och datum.

Det kan även tilläggas att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Varför hör man att vissa gör bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag för sin tjänstebil?

Ibland kan en arbetsgivare erbjuda de anställda att bruttolöneväxla mot en tjänstebil. I andra fall kan de även erbjuda de anställda tjänstebil mot nettolöneavdrag. Varför och vad innebär det?

Bruttolöneavdrag innebär att den anställde minskar sin bruttolön i utbyte mot en förmån, till exempel en personalbil. Avdraget minskar arbetsgivarens arbetsgivaravgift. Denna sänkning påverkar dock även den anställdas sjuklönegrundande inkomst, sjuklön, pension och så vidare. Den anställde har fortfarande sitt förmånsvärde, som ökar skatten för den anställde.

Nettolöneavdrag minskar den anställdes nettolön och även det skattepliktiga förmånsvärdet men påverkar inte bruttolönen för sjuklönegrundande inkomst, sjuklön, pension med mera. Förmånsvärdet sänks med samma belopp som nettolöneavdraget.

Det är arbetsgivaren som bestämmer om man tillåter det ena eller det andra. Den anställde kan inte kräva något av ovanstående. Vissa arbetsgivare känner sig mer attraktiva som arbetsgivare om de erbjuder tjänstebil på något sätt. Den anställde ska vara observant på om det är lönsamt samt vara medveten om att det i vissa lägen kan påverka den anställdes framtida sjuklön, pension etc.

Hur fungerar det med drivmedel?

  • Värdet för drivmedelsförmån för bensin, diesel, gas och etanol ska uppskattas till marknadsvärdet man betalt inklusive moms.
  • Är tjänstebilen en miljöbil och man laddar den med el vid arbetsplatsen räknar man på det genomsnittliga priset inklusive moms per kilowattimme och precis som när en anställd hade laddat bilen vid sin bostad.

Betalar företaget drivmedel - för privatkörning med tjänstebilen och den anställde har bilförmån ska den anställde förmånsbeskattas för privatkörning, en så kallad drivmedelsförmån. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel. Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, det vill säga normalt arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms. Vid beräkning av skatteavdrag och ska den anställde erlägga skatt till marknadsvärdet. Dock räknas det skattepliktiga beloppet upp med faktorn 1,2. Arbetsgivaren erlägger arbetsgivaravgift för det faktiska värdet. Här är körjournalen återigen ett viktigt bevisunderlag.

Betalar den anställde drivmedel själv - för att den anställde ska få tillbaka ersättning för tjänstemilen hen kört så ska alltid den anställde skriva reseräkning för tjänsteresorna och lämna in till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan då ersätta den anställde för den sträckan som den anställde kört i tjänsten.

Körjournalen är mycket viktig som bevis. Skatteverket har regler för hur mycket man kan ersätta den anställde med. Arbetsgivaren får betala ut en del som är skattefri för tjänstebilar. Vilket belopp som gäller som skattefri milersättning för tjänstebil behöver man kolla på Skatteverkets hemsida.

Vill arbetsgivaren betala ut högre milersättning per mil så får man det som arbetsgivare. Då räknas all ersättning ovanför den skattefria delen som skattepliktig milersättning och är en bruttolön som genererar skatt för den anställde och arbetsgivaravgift för arbetsgivaren.

Drivmedelsförmån beskattas månaden efter den månaden man tankat bilen eller laddat bilen.

Ett serviceföretag ger oss våra tankkort och vi betalar vår privata körning direkt till dem. Blir jag ändå förmånsbeskattad?

Svar: Nej, inte om den anställde betalar drivmedlet för den privata körningen direkt till ett utomstående serviceföretag. Det förutsätter dock att arbetsgivaren inte gör momsavdrag på drivmedlet. För djupare regler om detta hänvisar vi till skatteverket.se

Trängselskatt vid privat körning av förmånsbil

Om arbetsgivaren betalar den anställdes privata passager för trängselskatt och/eller infrastrukturavgift för vissa broar i Sverige som uppkommit vid den privata körningen, ja då ska arbetsgivaren förmånsbeskatta den anställde. Arbetsgivaren betalar också arbetsgivaravgift för förmånen. Uppgifterna ska redovisas in till Skatteverket via arbetsgivardeklarationen. Vilket belopp som ska redovisas för de privata passagerna måste kontrolleras mot körjournalen.

Parkeringsplats vid förmånsbil

En anställd som har bilförmån och arbetsgivaren erbjuder fri parkering eller t.o.mpexels-deva-darshan-938580 en garageplats vid arbetet – ska inte förmånsbeskattas.

Om arbetsgivararen betalar den anställdes parkering vid bostaden måste den anställde beskattas för parkeringsförmånen och arbetsgivaren betala arbetsgivaravgift för densamma.

Under inkomståret 2020 gällde separata regler. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Glöm inte att skriva avtal

När företaget ger en anställd en tjänstebil tar företaget ofta på sig ett långvarigt kontrakt för bilen. Då är det bra att ha ett kontrakt med den anställde om hur ni ska göra om den blir långtidsfrånvarande, till exempel sjuk eller föräldraledig.

Det är också bra att i förväg reglera vad som händer med bilen om den anställde säger upp sig. Fundera också ut i förväg vem som ska stå för självrisken om något händer. Kolla även upp om kollektivavtalet har några skrivningar om förmånsbil.

Orsakar den anställde parkeringsböter så är det alltid den anställdes skyldighet att betala dessa. Har den anställde inte betalt parkeringsboten och den landar hos företaget så kan företaget dra böterna på lönen med ett nettolöneavdrag.

Körjournal & Milersättning

Hur är det med körjournalen då och milersättning? Det är två större ämnen, därför har vi delat upp dem i två egna artiklar.

Här hittar du mer om körjournal.

Här kan du läsa om milersättning.