Collectum ITP

Vad gör Collectum?

Collectum är administratör och valcentral för ITP, tjänstemännen som är anslutna kan där se sin intjänade pension och även välja sparform. De sköter även upphandlingen av förvaltare till tjänstepensionen.

Vad är ITP?

ITP är en tjänstepension, det vill säga en pension din arbetsgivare sätter av dig till varje månad, som kompletterar den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK- Privattjänstemannakartellen. Huvudregeln är att tjänstemän som är födda efter 1979 har ITP1 och de födda tidigare ITP2.

Vad ingår i tjänstepensionen?

I både ITP1 och ITP2 ingår ålderspension, det vill säga de pengar du ska leva på efter du gått i pension.

Det ingår även en sjukpension som ger extra ersättning utöver den man får från Försäkringskassan om den anställde är sjuk längre än nittio dagar.

I ITP1 kan man välja till skydd för familjen vi händelse av dödsfall i form av familjeskydd, det finns även ett återbetalningsskydd att välja. Familjeskyddet betalar man själv för medan återbetalningsskyddet ka göra att man får lägre pension då man går mista om de extrainsättningar som görs i form av arvsvinster, det vill säga försäkringar som finns kvar från andra avlidnas pensionskonton.

I ITP2 ingår en familjepension för de som har en månadslön över 41 926kr och det är arbetsgivaren som betalar in till denna.

Utöver detta ingår också en grupplivförsäkring TGL som innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till de efterlevande om den anställde avlider innan pensionen

 

Pensionärer i parken

Hur fungerar det?

ITP1 är en premiebestämd ålderspension, det betyder att premien som betalas in till försäkringen är bestämd på förhand men inte pensionen. ITP2 är å andra sidan förmånsbestämd så där är pensionen bestämd på förhand men inte premien.

ITP1 börjar man tjäna in från 25 års ålder och där är premien 4,5 % av lönedelar upp till drygt 42 000 och 30% på lönedelar över detta.

ITP2 tjänar man in från 28 års ålder och där räknas premien ut efter personen ålder, lön, beräknas tjänstetid och tidigare tjänstepension så den ska räcka till den utlovade pensionen.

Vad ska rapporteras in?

För nyanställda ska avtalad lön rapporteras in en gång, sedan är det den utbetalda bruttolönen som ska rapporteras om tjänstemannen tillhör ITP1.

För ITP2 är ska den pensionsmedförande årslönen rapporteras, detta varje gång den avtalade lönen ändras, årslönen beräknas genom att ta månadslönen gånger 12,2 för att få med semesterersättning. Även rörliga delar ska rapporteras in, sådant som bonus och provision räknar man ut ett treårssnitt på.

Även längre frånvaro såsom sjukdom och föräldraledighet ska rapporteras in då det påverkar premien eftersom ni betalar ut en lägre lön till den anställde. Hur det påverkar ser lite olika beroende på om den anställde tillhör ITP1 eller ITP2. Under tjänstledighet är man som arbetsgivare inte skyldig att betala in pengar till tjänstepensionen så det ska också anmälas.

Kort sagt så ska du som löneadministratör göra detta varje månad:

  • Logga in på internetkontoret där du lämnar dina rapporter
  • Gör de ändringar man behöver göra för de anställda som att rapportera nyanställda, tjänstledigheter eller de som slutat
  • Rapportera lön för ITP1 varje månad och för ITP2 om den ändrats

I lönesystemet går det också ofta att få ut all information du behöver rapportera in i en fil så du inte behöver göra det manuellt.

Är något mer du vill veta så har www.collectum.se fullständig information om hur det fungerar både för dig som löneadministratör och för dig som anställd.