Export av bokföringsfiler i Crona Lön

I det här avsnittet visar vi hur du gör en export av bokföringsfiler i Crona Lön. 

När du gjort klart dina löner för månaden vill du i regel även bokföra dem på ett smidigt sätt. För att slippa sitta och registrera manuellt kan de flesta löneprogram idag hantera detta genom att man skapar en exportfil till bokföringen.

Crona Lön kan exportera bokföringsdata till flera olika redovisningsprogram via en automatisk så kallad API-koppling. För de program som inte räknas upp i löneprogrammet löser man exporten via en SIE-fil, typ 4, benämns SIE/4 Fil.

SIE, som står för Standard Import och Export, är ett standardformat för att enkelt kunna flytta bokföringsdata mellan olika program, oavsett från vilka leverantörer programmen kommer. SIE kan användas för att utbyta data mellan olika program i din egen dator, men också för att skicka bokföringsdata mellan företag, t ex från en företagare till revisor eller redovisningskonsult.

För att Crona Lön skall veta på vilket sätt exporten av bokföringsdatan skall göras krävs en inställning i Företagsinställningarna i programmet. De ser lite olika ut beroende på vilken programlösning man har.

I Crona Lön (Desktop) väljer man sidomenyn Bokföring – Kopplingar – SIE/4 Fil. Filen sparas normalt i katalogen C:\SIE, och du behöver även namnge filen. Välj gärna ett namn som är lätt att identifiera,   t ex med bokstäverna SIE i, samt att du även kan byta sökväg om du vill spara den i en annan mapp. Du ska endast ange namn, filtyp läggs till automatiskt.

Kopplingar – SIE/4 Fil. Crona Lön Desktop

 

I Crona Lön (Web) väljer man sidomenyn Inställningar - Bokföring – Export – SIE/4 Fil. Denna fil hamnar automatiskt under Hämtade filer.

 I Crona Lön (Web) väljer man sidomenyn Inställningar - Bokföring – Export – SIE/4 Fil. Denna fil hamnar automatiskt under Hämtade filer.

Detta är allt som behöver göras för att Crona Lön ska vara förberett för SIE export.

Export av filen görs i samband med att bokföringsunderlaget tas fram. Du väljer själv ifall du samtidigt vill skriva ut underlaget på papper eller inte. Lönekörning består av ett antal moment: löneregistrering, utskrift av lönebesked, framtagning av banklista/bankfil, arbetsgivardeklaration och bokföringsunderlag. Lönen konteras i samband med uppdatering/klarmarkering av lönebesked medan eventuell skattereduktion konteras i samband med att arbetsgivardeklarationen tas fram. Vill du överföra en komplett lönekörning är det viktigt att det görs efter skapande av arbetsgivardeklaration.

Även här ser det olika ut beroende på vilken programlösning man har.

I Crona Lön (Desktop) väljs alternativet Bokföringsunderlag under menyn Lönekörning. Nedanstående dialogruta kommer fram.

I Crona Lön (Desktop) väljs alternativet Bokföringsunderlag under menyn Lönekörning. Nedanstående dialogruta kommer fram.

Om du bara klicka på knappen [OK] kommer en SIE fil att skapas samt en utskrift på papper att göras. Vill du bara skapa en fil väljer du alternativet Ingen utskrift. Görs inga urval överförs endast de konteringar som inte tidigare har förts över till bokföringen. Du kan dock via fliken Urval välja att skapa en SIE/4 fil med årets alla konteringar.

För att få med tidigare utskrivna verifikat i exportfilen måste också kryssrutan markeras på första fliken. Detta för att minska risken med dubbelkontering i bokföringen.

Vill du bara skapa en fil väljer du alternativet Ingen utskrift. Görs inga urval överförs endast de konteringar som inte tidigare har förts över till bokföringen.

I Crona Lön (Web) väljs alternativet Bokföringsunderlag under menyn Lönekörning. Nedanstående dialogruta kommer fram.

I Crona Lön (Web) väljs alternativet Bokföringsunderlag under menyn Lönekörning. Nedanstående dialogruta kommer fram.

Markera vilka verifikat du vill få med i din bokföringsfil och välj sedan Utskrift och/eller Ladda ner CSV.