Extrapersonal vid Jul

Extrapersonal vid jul

Vad ska man tänka på när man anställer extrapersonal?

Man kan behöva anställa tillfällig extrapersonal vid vissa tillfällen, så som runt jul och nyår för att ordinarie personal är lediga eller för att arbetsbelastningen är högre. Men vad ska man då tänka på vid anställning av extrapersonal?

Anställningsavtal

Det är viktigt att upprätta ett anställningsavtal med tydliga villkor och uppgifter om anställningstid, anställningsform, arbetstider, lön och semesterersättning.

Kollektivavtal och lagar

Har man kollektivavtal är det viktigt att man har koll på de regler som finns där. Det kan till exempel finnas regler om lägsta lön, ob-ersättning eller övertidsersättning. Har man inget kollektivavtal så är det de vanliga lagarna som gäller: LAS, semesterlagen, sjuklönelagen och arbetstidslagen. Om man anställer en person som är minderårig så måste man ha koll på vilka regler som gäller då.

Semesterersättning

Vid anställningar som är kortare än tre månader kan semesterersättningen betalas ut direkt på lönen. Enligt semesterlagen har alla rätt till minst 12 % semesterersättning men har man kollektivavtal så kan det vara en högre procent. Det är viktigt att semesterersättningen sedan tydligt framgår på lönebeskedet, man får inte baka ihop den med timlönen. Om anställningen sedan skulle förlängas och vara mer än 3 månader har den anställde rätt att spara semester i stället för att få semesterersättningen direkt på lönen.

Skatt och sociala avgifter

julkulor

Enligt Skatteverket ses extrajobb som en sidoinkomst vilket betyder att man då drar 30% skatt för den anställde. Men den anställde kan skriva ut en blankett från Skatteverket om den totala årsinkomsten är mindre än 20 135 kr (2021) där detta framgår och behöver då inte betala någon skatt. Det är viktigt att alltid kontrollera på Skatteverkets hemsida det aktuella årets tak för årsinkomst för att inte behöva betala skatt.
Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift för alla anställda som tjänar mer än 1000 kr. Det finns dock speciella regler i vissa fall, till exempel om man har anställda som klassas som idrottsmän, då är det alltid viktigt att kontrollera med Skatteverket vad som gäller. Alla anställda som har en bruttolön på mer än 100 kr måste alltid deklareras på en arbetsgivardeklaration, även om ingen skatt betalas.

Sjukfrånvaro

För att ha rätt till sjuklön behöver anställningskontraktet antingen vara längre än en månad, eventuell tidigare anställning får då medräknas om tiden emellan anställningarna inte är mer än 14 dagar. Eller så måste man ha varit anställd i minst 14 dagar. Sjuklönen beräknas på samma sätt som för ordinarie personal dvs 80% sjuklön dag 1-14 och enligt Sjuklönelagen ett karensavdrag som motsvarar 20% av en genomsnittlig veckosjuklön. Om den anställde inte har något fast schema får man i stället räkna ut en snittveckoarbetstid. Dock kan det skilja mellan olika kollektivavtal hur karensavdraget ska beräknas.