Extrapersonal inför sommaren

Dags att anställa extrapersonal inför sommaren?

Många företag behöver ofta extra förstärkning under sommaren eftersom flertalet av de ordinarie anställda har sin semesterperiod då. Kanske ökar också verksamheten normalt sett under sommaren på grund säsongen.
Då är det vanligt att man tar in extrapersonal för att möta dessa ökade behov.

Det här är en del av vår artikelserie "Lön & Semester"

Vad ska man tänka på?

Det finns många saker som kan vara bra att gå igenom på företaget innan man söker extrapersonal.
Dels behöver man bestämma sig för hur stort behovet är och om det är någon speciell kompetens som extrapersonalen behöver. Men man behöver också stämma av ifall det finns ordinarie personal på plats utöver extrapersonalen.
Det finns också olika lagar och regler som gäller om du avser att anställa ung personal, till exempel arbetstidslagen. Se till så att du som arbetsgivare har koll på vad som gäller just er.
Det är inte heller tillåtet att låta extrapersonal provjobba gratis, all tid som personal arbetar måste ersättas med lön, även vid prov jobb och bredvid gång.

Ansökningar/annons

Hur ska man få tag i extrapersonalen? Kanske är det någon av den ordinarie personalen som har kontakter med personer som är lämpade för extrajobbet hos er? Man kan annars sätta ut en annons, till exempel hos Arbetsförmedlingen alternativt på någon social media, eller kanske rent av i den lokala tidningen? Oavsett hur man söker efter sin extrapersonal så är det viktigt att tydligt ange vad för sorts jobb det gäller, vad man söker för sorts personal och vilken tidpunkt arbetet avser.
Det är också viktigt att ta sig tid att svara på alla ansökningar som inkommer, även de som inte är aktuella.
Många som söker extrajobb under sommaren söker fler jobb samtidigt, så se till så att ni inte drar ut på processen i onödan och riskerar att bli utan extrapersonal.

Anställningsavtal
Alla sorts anställningar, även extrapersonal, ska det enligt lagen om anställningsskydd (LAS) finnas ett anställningsavtal för. Avtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste skriftligt informera om de väsentliga villkor som gäller för anställningen. Enklast är då att ta med allt detta i ett skriftligt anställningsavtal. Om ditt företag följer ett kollektivavtal har oftast de olika bestämmelser och instruktioner om vad som ska finnas med i ett anställningsavtal, så kontrollera detta i dessa fall.


Lön
Det är viktigt att extra personalen får en rimlig lön. Om ditt företag följer ett kollektivavtal finns det oftast beskrivet i avtalet vilka löner som gäller.
Om ditt företag däremot inte följer ett kollektivavtal så finns det andra lagar i Sverige som gäller om lägsta löner. Se till att ha koll på dessa så att du som arbetsgivare gör rätt från början och inte riskerar att få problem i efterhand om det har blivit för låg lön för någon.


Skatt
Om extra personalen har en annan huvudsysselsättning under resterande del av året så ska du som arbetsgivare dra 30% i sidoinkomstskatt.
Om extra personalen är studerande skolungdom så kan de lämna in ett intyg till dig som arbetsgivare som återfinns hos Skatteverket; ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Då ska du som arbetsgivare inte dra någon skatt alls på inkomster upp till 20,135:- brutto (år 2021).
Även annan extra personal kan ansöka om skattejämkning hos Skatteverket, till exempel de som inte har någon annan inkomst under året än extra jobbet på sommaren. Då måste blanketten ”Jämkning” fyllas i hos Skatteverket och skickas in till dem för hantering. Vid en godkänd ansökan måste arbetstagaren lämna in denna till arbetsgivaren för att det ska gälla.

Om du behöver hjälp med semesterårsskifte har du här en fin artikel om det. Till den finns även en tillhörande PDF för alla komplicerade uträkningar. 

 

Det här är en del av vår artikelserie "Lön & Semester". Kika gärna in där för ännu mer information om lön och semester.