Ferielön

Vad är ferielön?

Ferielön är den lön som lärare tjänare in under arbetsåret och som utbetalas under jullov och sommarledighet. Lärarna arbetar under arbetsåret mer än normaltid och tjänar därför in betald ledighet som utbetalas som ferielön. Arbetsåret ska vara 194 dagar mellan första dagen på höstterminen och sista dagen på vårterminen. Utöver ferielön så utbetalas även semestertillägg.

Det här är en av artiklarna i artikelserien "lön & semester".

Hur beräknas ferielön?

Intjänandet av ferielön beräknas som 26,3% av månadslönen för varje hel arbetad månad och 1,25% av månadslönen för varje enstaka arbetad dag under arbetsåret. Har man arbetat hela arbetsåret utan någon ej semestergrundande frånvaro utbetalas full ferielön vilket innebär att månadslönen behålls 12 månader om året. Det kan aldrig utbetalas ett högre belopp än 12 månadslöner per år. Om man varit anställd bara en del av arbetsåret eller haft någon längre frånvaro (mer än 30 dagar i följd) som ej är semestergrundande så utbetalas istället antal intjänade dagar fördelade på juni, juli och augusti. De intjänade dagarna räknas fram genom att man delar total intjänad ferielön med en vanlig dagslön. Har man haft kortare frånvaro får man fortfarande full ferielön men det görs då ett ferielöneavdrag på 1,25% av månadslönen per frånvarodag.

Ferielöneberedning görs efter maj lön och då räknas utbetalda dagar under jullovet bort från den intjänade ferielönen.

Ladda hem PDF med räkneexempel för ferielön

Semestertillägg

Semestertillägget utbetalas oftast som en klumpsumma i juni. Värdet på dagarna är 0,8% av månadslönen per dag.

lärare på semester

Den anställde har oftast 25 dagar semestertillägg men det kan variera mellan olika kollektivavtal. Semesterdagarna tjänas in under verksamhetsåret som är från medio (mitten av) augusti år 1 till motsvarande tidpunkt året därpå. Hur många dagar semestertillägg man får beror på om man varit anställd hela verksamhetsåret och om man haft någon frånvaro som inte är semesterlönegrundande.

Viktigt att tänka på

För att ferielöneberedningen ska bli rätt är det viktigt att tänka på att man har datum för arbetsåret och lovdagar korrekt inlagt i löneprogrammet så att arbetsåret är 194 dagar. Det är också viktigt att all ej semestergrundande frånvaro är korrekt registrerat. Om någon har ej semestergrundande långtidsfrånvaro är det också viktigt att frånvaron registreras även i juni, juli och augusti innan man gör ferielöneberedningen innan juni löner. Det är också väldigt viktigt att man har koll på vad som gäller enligt just sitt kollektivavtal då vissa beräkningar kan variera mellan olika kollektivavtal.

Ändrad sysselsättningsgrad

Om man ändrar sysselsättningsgrad under arbetsåret så räknar man intjänad ferielön per period med de olika sysselsättningsgraderna och slår sedan ihop beloppen till en totalsumma. Tex om man arbetat 100% i 3 hela månader och 35 enstaka dagar så beräknas ferielönen på full månadslön för den perioden. Och har man arbetat 75% i 4 hela månader och 30 enstaka dagar så beräknas ferielönen på 75% av månadslönen för den perioden. Och totalen av de summorna blir totalt intjänad ferielön. 

Vad gäller vid frånvaro under sommarlovet?

Om man blir sjuk under de första 35 dagarna på sommarlovet så utbetalas sjuklön upp till sjukdag 14. Vid sjukfrånvaro mer än 14 dagar och vid annan frånvaro som tex föräldraledighet eller tjänstledighet så får man behålla månadslönen, alltså inget avdrag på ferielönen görs.

Hur blir det om man avslutar sin anställning?

Om man avslutar sin anställning så ska all intjänad ferielön och alla intjänade semesterdagar utbetalas senast månaden efter man slutat. Om sista anställningsdag är samma som sista dagen på vårterminen så kan det variera lite i olika kollektivavtal hur det ska utbetalas. Ett exempel är att slutlön utbetalas som vanligt i juli månad då. Ett annat exempel är att man får ferielönen och semestertillägget utbetalt under juni, juli och augusti precis som man hade fått om man hade haft kvar anställningen.

Vi har även en lång och fin artikel om semesterårsskifte, med tillhörande PDF för alla komplicerade uträkningar. Eller följ länken nedan för att få hem en PDF med räkneexempel för just ferielön. 

Ladda hem PDF med räkneexempel för Ferielön

Det här var en av artiklarna i vår artikelserie "lön & semester". Kika gärna där för mer information om hur du ska arbeta med lön och semester.