Fora

Vad är Fora?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda, men även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora. Fora administrerar försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka fyra miljoner anställda omfattas av via sin anställning.

När ska man rapportera till Fora?

Senast 31 januari varje år rapporterar företaget till Fora hur mycket lön som man har betalat till sina anställda föregående år, samt preliminära lönesummor för innevarande år. Det kallas i dagligt tal för att Fora-rapportera. Du ska rapportera vad företaget betalat ut i lön före skatt, dels för alla anställda, dels individuellt för arbetare.

Dessa summor använder Fora sedan för att beräkna vilka premier och avgifter som företaget ska betala för sina anställda. Uppgifterna om lönesummor rapporteras via Foras webbtjänst på Mina Sidor. Här kan man rapportera via fil eller manuellt.

Varför ska man rapportera till Fora?

Lönerapporteringen är nödvändig för att Fora ska kunna beräkna rätt premie för såväl Avtalspension SAF-LO som de trygghetsförsäkringar som de anställda omfattas av via jobbet. Fora administrerar alltså både trygghetsförsäkringar och pensionsval för SAF-LO-kollektivet. De ansvarar även för att förmedla premierna till rätt försäkringsbolag och förvaltare av pension. Detsamma gäller olika kollektivavtalade avgifter. Hur mycket som betalas in, beror helt enkelt på hur mycket man tjänat under året. Ju högre lön, desto större inbetalning.

  • För de delar av lönen som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 4,5%
  • För de delar av lönen som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp är pensionspremien 30%

Observera att arbetsgivarens kostnad inte alltid är densamma som den pensionspremie som förs över till pensionsförvaltaren.

Pensionärer i parken

 

Hur fungerar det med olika avtal?

Det finns flera olika avtal om tjänstepension. Vilket man tillhör beror på vilket område man jobbar inom och vilken arbetsgivare man har. Inbetalningar som görs till pensioner kallas pensionspremier. Den anställda väljer själv vilken pensionsförvaltare som ska ta hand om pensionspremierna och hur de ska förvaltas. Fora förvaltar alltså inte pensionerna, utan de för över pengarna till en pensionsförvaltare.

Försäkringsavtalet som tecknas hos Fora är ett färdigt paket av kollektivavtalade försäkringar. Däremot ser paketen olika ut för arbetare, tjänstemän och företagare, och de kan även se olika ut för olika typer av företag.

Direkt när rapporteringen är klar, kan man få uppgifter om vilka premier som kommer att faktureras under året. I februari får man den slutliga fakturan för föregående år.

De preliminära siffrorna för innevarande års lönesumma som rapporteras in ligger till grund för de preliminära fakturor som Fora skickar ut. Skulle beloppen visa sig vara för höga eller för låga när man året därpå gör den slutliga lönerapporteringen, regleras summan och slutfaktura skickas ut i februari.

Löneskatt för pensionskostnader

Löneskatten för pensionskostnaderna ska redovisas i företagets deklaration. Som arbetsgivare betalar man särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Den särskilda löneskatten beräknas på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda.

Även egenföretagare, eller handelsbolagsdelägare alternativt kommanditdelägare, som har tecknat Avtalspension SAF-LO i Företagares egen försäkring, ska betala löneskatt på de premier som du har betalat in.

Löneskatten finns uträknad på Mina sidor hos Fora. När du har gjort den slutliga lönerapporteringen beräknar Fora företagets löneskatt. Uppgifterna på Foras webbplats under ”Mina sidor” och fliken ”Ekonomi”.

Bra sida att läsa mer på:
www.fora.se