FOS (Fråga om skatteavdrag)

Dags för FOS-förfrågan (Fråga Om Skatteavdrag)

Med hjälp av en FOS-förfrågan (tidigare CSR-förfrågan) till Centrala skatteregistret kan du på ett enkelt sätt få uppgifter om vilka skatteavdrag du ska göra för dina anställda. Tänk på att det bara är anställda för vilka företaget är huvudarbetsgivare som förfrågan behöver göras. 

Skatteverkets e-tjänst har under året bytt namn från CSR-förfrågan till 

Fråga Om Skatteavdrag (FOS förfrågan).

 

Måste jag göra en FOS förfrågan för mina anställda?

En huvudarbetsgivare ska dra preliminärskatt efter skattetabell och kolumn. För att få in de uppgifter som behövs så att rätt skatt ska dras, kan arbetsgivare göra en förfrågan mot det centrala skatteregistret. I förfrågan kommer skattetabellen där den anställde är folkbokförd den 1 november, men inte kolumnen. Vilken kolumn den anställde ska tillhöra måste man lägga in i programmet manuellt. På Skatteverkets hemsida finns information om de olika kolumnerna.

 

När skall jag göra min FOS förfrågan?

Förfrågan görs i slutet på ett inkomstår eller senast innan januaris lönekörning för att få in korrekta uppgifter inför första lönen för året. En FOS-förfrågan är lämpligt att även göra när företaget har nyanställt personal. FOS-förfrågan på Skatteverkets e-tjänst öppnar från och med 1 november året före det år det gäller, och svaret kommer normalt i mitten av december om man gör förfrågan via fil.

 

Hur gör jag en FOS förfrågan?

I vissa löneprogram får du hjälp att hålla alla anställda uppdaterade med korrekt skattetabell och jämkning genom att före varje lönekörning skapa en FOS-förfrågan. Information om de anställda skickas då direkt till Skatteverket via programmets direktkoppling (API) och personregistret uppdateras automatik med aktuella uppgifter.

Har ditt löneprogram ingen direktkoppling kan du skapa en FOS-förfrågan på fil från ditt löneprogram som du skickar till Skatteverket. 

 

Vad gör jag när jag skapat min fil?

Du skickar in din FOS-förfrågan på Skatteverkets hemsida under e-tjänstens meny ”Skicka in frågefil”. Innan frågefilen tas emot av Skatteverket sker det alltid en kontroll av filen så att den inte innehåller några formella fel. Innehåller frågefilen inga formella fel får du en kvittens på att filen har tagits emot av Skatteverket. Skriv ut kvittot eller spara ner det på din dator.

Om frågefilen innehåller formella fel och den inte tas emot av Skatteverket får du information om vad som är fel i form av ett felmeddelande.

 

Hur får jag svar på min FOS-förfrågan när jag skickat in fil?

Svar på din FOS-förfrågan får du normalt inom två – tre dagar. Gäller förfrågan kommande år får du svaret efter 1 november.

Vad kommer med i filen?

Svarsfilen innehåller vilken skattetabell och jämkning varje anställd har, om företaget betalar ut den huvudsakliga inkomsten. För att skatteavdraget ska bli rätt måste du därför, för varje anställd, veta om den anställde har sin huvudsakliga sysselsättning hos dig eller om du ska dra skatt för sidoinkomst.

accounting-761599_1920

Jag har anställda som jag inte är huvudarbetsgivare för, hur gör jag?

Om du har anställda där du inte är huvudarbetsgivare ska du göra skatteavdrag för sidoinkomst. Har den anställde flera arbetsgivare är det lämpligt att ansöka om jämkning hos Skatteverket för att slippa kvarskatt.

För de personer som är godkända för endast F-skatt visas ingen skattetabell i svarsfilen.

Har den anställde ett företag samt en anställning hos dig ska den anställde begära en FA-skattsedel hos Skatteverket.

 

Hur ofta behöver jag göra en FOS förfrågan?

Vanligtvis gör du en förfrågan i slutet av ett år eller innan du påbörjar januaris lönekörning så att du får med de nya skattesatserna inför det nya inkomståret.

Har ditt löneprogram en direktuppkoppling till Skatteverkets API rekommenderas att du gör en FOS-förfrågan inför varje lönekörning för att säkerhetsställa att alla anställda har rätt skattetabell och jämkning.

 

Kan jag skapa FOS förfrågan för fler företag?

Ja, om du skapar en fil.

Vid direktkoppling görs FOS-förfrågan per företag. Eftersom varje företag är en juridisk enhet med eget organisationsnummer.

 

Vad betyder CSR?

CSR är en förkortning på Centrala skatteregistret (det gamla namnet)

 

Vad betyder FOS?

FOS är en förkortning på Fråga Om Skatteavdrag

 

Vad menas med API?

API är en förkortning på (Application Programming Interface) och är en teknik som gör det möjligt för två program att utbyta data med varandra. De API som Skatteverket erbjuder gör det möjligt för andra aktörer, till exempel företag, att kommunicera med Skatteverkets system och på så vis använda sig av deras data i sina egna tjänster.