Körjournal

Det finns inget lagkrav på att föra körjournal men den är ett viktigt hjälpmedel och bevismedel vid Skatteverkets bedömning av förmånsbil och drivmedelsförmån. Körjournalen kan föras manuellt eller med en elektronisk som kopplas in i bilen.

Varför ska jag föra körjournal?

Tjänstebil – undvik förmånsbeskattning

Det kan vara bra att föra körjournal om man som anställd har en tjänstebil men vill undvika att bli förmånsbeskattad för den. Man ska då kunna påvisa att man endast använt bilen privat i ringa omfattning. Med ringa omfattning menas att de använt tjänstebilen högst 10 gånger eller högst 100 mil under ett år. Vill du veta mer om bilförmån kan du läsa mer om bilförmån här.

Omfattande tjänstekörning

Ytterligare anledning till att föra körjournal är om de anställda har omfattande tjänstekörning och därmed kör mer än 3 000 mil i tjänsten per år. I det fallet kan man som arbetsgivare minska förmånsvärdet till 75 procent. Om arbetsgivaren inte minskat förmånsvärdet kan den anställda själv göra minskningen på sin inkomstdeklaration. Om den anställda har haft flera arbetsgivare under året kan den lägga ihop antalet körda mil under året och göra minskningen på sin inkomstdeklaration.

Drivmedelsförmån

Om arbetsgivaren betalar drivmedlet för tjänstebilen kan körjournalen ge ett underlag på vad som har varit privat körning så att den anställda blir förmånsbeskattad på ett korrekt sätt.

Det kan också vara bra att notera antal liter och kostnaden per liter när man tankar för att underlätta beräkningen av drivmedelsförmånen den anställda ska beskattas för.

Milersättning

Körjournalen är också ett ypperligt sätt för att få ett underlag på hur många mil som är körda i tjänsten om den anställda har kört sin privata bil och som den anställda ska få milersättning för.

Körjournal

Vad bör en körjournal innehålla? 

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut
  • bilens registreringsnummer
  • aktuellt år
  • datum och mätarställning vid resans start och slut
  • hur många kilometer den anställda kör varje resa
  • vilken adress resan startade från och avslutades på
  • ärende/syfte med resan
  • vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor)
  • anteckningar om bilförare och tankning med mera

Manuell eller digital körjournal?

De anställda kan föra sina körjournaler manuellt, antingen med penna och papper i en mall eller med hjälp av dator, läsplatta eller liknande. Det finns också elektroniska körjournaler som kopplas in i bilen och då registrerar samtliga resor – både tjänsteresor och privata resor. Vissa elektroniska körjournaler kan dessutom mäta bränsleförbrukningen. Den elektroniska körjournalen räknas inte som den typ av extrautrustning som ökar förmånsvärdet på tjänstebilen.

Får du som arbetsgivare eller anställd en granskning från Skatteverket är körjournalen ett effektivt sätt att styrka att uppgifterna som är rapporterade är korrekta.