Lönekartläggning

Varför måste man göra en lönekartläggning?

I ett jämställdhetsarbete för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning. På Crona kan vi lön och vi kan även göra lönekartläggningar. Här förklarar vi hur ni ska göra och hur ni går till väga. Det finns även en PDF som på ett enkelt sätt visar er hur ni själva i 6 steg genomför en lönekartläggning.

Vad är en lönekartläggning?

Som arbetsgivare kan du via en lönekartläggning se över olika befattningar som finns på arbetsplatsen och om några av dem är kravmässigt likvärdiga. Genom en lönekartläggning kan ni då jämföra de mansdominerade och könsneutrala befattningarna med de mer kvinnodominerade där kraven kan vara högre men lönen lägre.

Genom att analysera lönekartläggningen kan ni se om det finns vissa skillnader i lön mellan kravmässigt likvärdiga befattningar och därefter få fram vad det kan bero på. Om löneskillnaden kan förklaras med könsneutrala argument ses den som saklig.

Så här gör du Lönekartläggningen - Ladda hem vår guide - 6 enkla steg

Stickprovskontroller

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utför varje år stickprovskontroller på enskilda arbetsgivare. DO begär då in en skriftlig dokumentation och arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla den informationen. Om arbetsgivaren inte kan uppvisa efterfrågad dokumentation kan företaget åläggas att vid vite fullgöra sina skyldigheter.

Vart skickar man lönekartläggningen efter att den är gjord?

På uppdrag av regeringen utför DI (Diskrimineringsombudsmannen) årligen i form av stickprov på enskilda arbetsgivare. Har man inte gjort någon lönekartläggning så kan man få betala vite. Ni ska inte skicka in utvärderingen utan den ska visas ifall DO frågar efter den. Ibland frågar även revisorerna efter lönekartläggningen.

Vad är syftet med en lönekartläggning?

Syftet med lönekartläggningen är att hitta osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor för kravmässigt likvärdiga befattningar. Varje arbetsgivare har som skyldighet att understödja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Lönekartläggning är ett exempel av ”aktiva åtgärder” som det kallas i diskrimineringslagen.

stats
 

Det skapar dessutom en värdefull, tydlig och överskådlig lönepolitik för hela organisationen, detta kan hjälpa er att skapa en förståelse för olika roller och ansvarsområden inom bolaget. Det kan även komma att vara till god hjälp för eventuella rekryteringar. En god översyn över lönerna inom bolaget gör att det blir enklare att sätta korrekta ingångslöner vilket i sin tur bidrar till ett attraktivare arbetsgivarvarumärke.

 

När ska jag göra en lönekartläggning?

Det spelar ingen roll när på året du gör lönekartläggningen. Men den måste göras en gång varje år.

Måste jag göra en lönekartläggning?

Ja, från och med 1e Januari 2017 måste alla bolag genomföra en lönekartläggning varje år. Är det mer än 10 anställda på bolaget måste den också finnas skriftligt dokumenterad.

  • Från 1 januari 2017 är alla arbetsgivare skyldiga att kartlägga och analysera löneskillnader varje år, med avseende på kön.
  • Arbetsgivare med minst 10 anställda måste dessutom dokumentera sin kartläggning varje år.
  • Dokumentationen kring lönekartläggningen ska bifogas tillsammans med den jämställdhetsplan som varje arbetsgivare är skyldig att upprätta.
  • Arbetet med lönekartläggning, analys och upprättande av en särskild handlingsplan ingår i arbetsgivarens skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet.
  • Vid lönekartläggningen ska arbetsgivaren undersöka om det föreligger löneskillnader mellan män och kvinnor som har lika, eller likvärdiga, arbeten.

I de fall en osaklig löneskillnad upptäcksste detta rättas till genom aktiva åtgärder. De lönejusteringar som eventuellt behövs ska genomföras snarast men inom tre år.

Så här gör du Lönekartläggningen - Ladda hem vår guide 6 enkla steg