Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin bruttolön mot en förmån, dvs att man sänker sin lön före skatt. Man byter helt enkelt bort en del av sin lön för att få något annat. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande. Löneväxling är alltså en form av skatteplanering.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal måste innan en löneväxling görs kontrollera att det inte finns några hinder eller begränsningar i kollektivavtalet för en löneväxling.

Före alla former av löneväxling är det viktigt att du som arbetsgivare avtalar med den anställda om vad medlen ska användas till. Om den anställda redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön, och då är det för sent att omförhandla lönebeloppet. Löneväxling kan alltså bara göras på framtida ersättningar.

Vem kan löneväxla?

Löneväxling är något som arbetsgivaren kan erbjuda, men kan även vara något den anställde själv har önskemål om. Det som krävs är att båda parter är överens. Löneväxling kan erbjudas individuellt, den behöver med andra ord inte omfatta alla och bör inte heller omfatta alla. För att löneväxling ska vara fördelaktigt behöver man tjäna över ett visst belopp, annars kan det innebära att man minskar sin allmänna pension och sina socialförsäkringsförmåner såsom sjuk- och föräldrapenning.

grafer

Det minsta belopp man ska tjäna ändras varje år eftersom det påverkas av inkomstbasbeloppet, så det är det viktigt att hålla koll på. Brytpunkten ligger på 8,07 inkomstbasbelopp. År 2021 är det 45 865:-/månaden i bruttolön. 

 

Tjänar man över det beloppet ligger man nämligen över inkomsttaket i de olika ersättningssystemen även efter löneväxlingen. Förmånerna påverkas därmed inte negativt på något sätt. Ju högre lön en anställd har desto större effekt har en löneväxling.

Hur gör man då för att löneväxla?

Det är viktigt att ta fram vad man skall kunna löneväxla till på företaget, komma överens med den anställde om hur löneväxlingen skall se ut på sikt och vad det innebär för personen i fråga. Här är det viktigt att du som arbetsgivare har skrivit ett utförligt avtal som ni går igenom och att den anställde skriver under detta när ni är överens.

Det är arbetsgivarens beslut om löneväxling skall vara tillgängligt på företaget eller inte, och det är även arbetsgivarens beslut att bestämma vad man i så fall kan löneväxla mot.

Vad finns det för förmåner man kan erbjuda sina anställda att löneväxla till?

Det mest optimala är att hitta något som är både skattefritt och avdragsgillt, då lönar det sig som sagt både för arbetsgivaren och den anställde.

Detta är några exempel på förmåner som det vanligt att löneväxla mot.

  • Utbildning
  • Arbetsredskap
  • Pension
  • Personalbil
  • Flyttkostnader

Att hantera själva löneväxlingen i ett löneprogram är ofta inte särskilt svårt och i de flesta löneprogram kan man skapa lönearter som sköter det. Vad som inte är självklart att programmet klarar är att hantera löneväxlingen ifall den är grundande för t.ex. semesterersättning, lönerevision, etc. Fråga din leverantör vad denne kan hantera.

Lycka till med din skatteplanering!

 

Bra sidor att läsa mer på:

www.skatteverket.se

www.spp.se