Hur rättar jag en felaktig lön?

Felaktigt utbetald lön

På grund av olika orsaker som t.ex. att löneadministratören inte får in tidrapporter eller underlag i tid så kan det hända att en anställd får felaktigt utbetald lön, antingen att för mycket lön betalats ut eller att för lite lön betalas ut. I båda fallen behöver detta rättas så snabbt som möjligt men hur ska man då gå till väga?

Den anställde har fått för lite lön

Om den anställde fått för lite lön, t.ex. för att hen missat att rapportera semester och inte fått något semestertillägg utbetalt, så kan man enkelt lösa det genom att lägga in det på nästkommande löneutbetalning istället. Man kan också göra en extra lönekörning för att den anställde ska få pengarna snabbare. Om man gör detta i samma månad som den felaktiga lönen utbetalades så behöver man ta ut ny semesterskuld och nytt bokföringsunderlag. Har man redan skickat in och signerat månadens AGI till Skatteverket så behöver man också skicka in en rättning av AGI´n till dem. Har man bara skickat in den utan att signera så kan man bara ladda upp en ny AGI och det är då den nya som gäller. Ett annat alternativ för att den anställde ska få pengarna snabbare är att betala ut ett förskott och sedan lägga in det på nästkommande lön.

Den anställde har fått för mycket lön
Det kan även hända att en anställd får för mycket lön utbetald t.ex. för att det missats att göra avdrag för sjukfrånvaro eller föräldraledighet. För att arbetsgivaren ska kunna kräva tillbaka pengar från den anställde så måste detta ske så snart som möjligt och det måste ha varit uppenbart för den anställde att hen fått för mycket lön. I annat fall kan arbetsgivaren bara kräva tillbaka pengarna med arbetstagarens medgivande. Det kan också finnas regler om för mycket utbetald lön i kollektivavtalet.
Om den anställde jobbar kvar så kan man göra rättelse på nästkommande lön. I vissa fall kan det bli så att nästkommande lön inte räcker till för att dra hela det felaktiga bruttobeloppet. Man kan då antingen göra

pexels-tima-miroshnichenko-6694920

som så att man drar skulden uppdelat på flera månader, eller så kan man lägga in skulden som ett förskott. Det går inte att skicka in en arbetsgivardeklaration med minusbelopp. Men om den anställde har slutat och det intefinns någon kommande lön att dra beloppet på så måste man lägga in en rättelse i samma månad som felet uppstod. Arbetsgivaravgiften blir då rätt för arbetsgivaren, men den anställde har fått betala för mycket skatt eftersom den inte går att justera. Den anställde kan ansöka om förtidsåterbetalning av skatt eller jämkning hos Skatteverket beroende på beloppets storlek, men vanligtvis så betalas det tillbaka vid nästa års deklaration.

Felaktigt förmånsvärde
Förmåner ska redovisas i den månad som den anställde fick förmånen med vissa undantag som man kan läsa om på Skatteverkets hemsida. Men om ett förmånsvärde blivit fel en månad t.ex. att ett bilförmånsvärde redovisats med för lågt belopp så måste detta rättas i den månaden som felet uppstod och rättelse av AGI måste skickas in till Skatteverket för den månaden.

Rätta arbetsgivardeklaration
Information om hur man rättar en arbetsgivardeklaration går att läsa om i vår artikel ”rätta AGI” som också finns på vår blogg.

Behöver du hjälp med lönerna? Hör av dig till våra experter på löneservice. 

Kontakta löneservice