Semesterårsskifte - Innevarande år

Semesterårsskifte – Sammanfallande / innevarande semesterår och intjänandeår

Året då man tjänar in sina betalda semesterdagar kallas för intjänandeår, och året då man tar ut sina semesterdagar kallas för semesterår.

Det här är en av våra artiklar i artikelserien "Semester" följ länken för att läsa mer om det stora semesterämnet!

Enligt semesterlagen så har man ett intjänandeår först och ett uttagsår därefter, och man byter semesterår den 1:a april varje år.

Om man istället tillämpar sammanfallande / innevarande år på sitt semesteravtal så innebär det att perioden för intjänande respektive uttag av semesterdagar är densamma. Det vill säga att intjänandeåret och semesteråret är det samma. Vanligt är då att man skiftar semesterår i samband med kalenderårsskiftet, men det kan även förekomma vid andra tider på året, som exempelvis vid månadsskiftet mars / april.

Denna typ av semesterår kan anses vara mer förmånlig än vad semesterlagen är, varför den även är tillämplig hos företag som saknar kollektivavtal, eftersom man då anses göra det bättre för sina anställda än vad semesterlagen säger.

När man tillämpar sammanfallande / innevarande semesterår ger man sin personal betald semesterledighet vid semesterårets, tillika intjänandeårets början, det vill säga redan innan semesterledigheten har tjänats in. En medarbetare som anställs under semesteråret får så många dagar som personen förväntas hinna tjäna in under det resterande semesteråret.

Tänk på att kontrollera och eventuellt justera kvarvarande semesterdagar löpande under året om en anställd ändrar antal arbetsdagar dagar per vecka (så kallad intermittent deltid).

Exempelvis:

Den anställda arbetar fem dagar per vecka och får då 25 betalda semesterdagar vid semesterårets början den 1:a april. Den 1:a juli samma år börjar personen arbeta intermittent deltid och går ner till fyra arbetsdagar per vecka. Kvarvarande semesterdagar ska då räknas om. Finns alla 25 dagarna kvar som outtagna räknas de nu ner till 20 betalda dagar istället. Detta räknar man ut på följande vis: (antal arbetsdagar per vecka efter förändringen / antal arbetsdagar innan förändringen) x Kvarvarande semesterdagar.

I detta fall blir alltså ekvationen 4 / 5 = 0,8

0,8 x 25 = 20 betalda semesterdagar

Tänk på att även räkna om eventuella kvarvarande sparade semesterdagar på samma vis.

När semesteråret är slut görs en semesterberedning som visar om den anställda har tjänat in det antal semesterdagar som beräknades vid anställningens eller semesterårets början.

Anställda som slutar kan bli återbetalningsskyldiga om de tagit ut fler semesterdagar än vad som tjänats in. Just kring återbetalningen finns regler, det är exempelvis viktigt att det finns skrivet i kollektivavtal eller anställningsavtal att arbetsgivaren får kräva återbetalning av för mycket utbetald semester. Finns inget sådant avtal så kan man som arbetsgivare endast kvitta för mycket utbetald semester mot eventuell sparad semester.

Du har läst en artikel från Crona Löns stora semesterkapitel. Vill du veta mer? Klicka på länken här.