Semesterskuld

Semesterrätt

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester per år, det innebär inte att den nödvändigtvis är betald, då betald ledighet måste tjänas in. Anställd personal har enligt semesterlagen (1977:480), kollektivavtal och anställningsavtal rätt till viss semesterledighet och semesterlön i förhållande till den semesterlönegrundande arbetstiden och bruttolönen under intjänandeåret.

                                                                                       

Det här är en av artiklarna till vår artikelserie "lön & semester".

Som arbetsgivare är du skyldig att se till att de anställda varje år tar ut minst 20 semesterdagar (4 veckor) i ledig tid. På så sätt kan du påverka företagets semesterskuld vid semesterårets slut.

Vad är semesterskuld?

En semesterskuld är den totala upplupna skuld som arbetsgivaren har gentemot sina anställda som tjänat in rätten till betald semester. En arbetsgivare gör löpande semesteravsättningar för att få en uppfattning om den aktuella semesterskulden. Detta görs för att trygga semesterlönen och för att kostnadsföra de anställdas intjänade semesterskuld.

Minskning och ökning

Semesterskulden både ökar och minskar under året

  • ökning sker varje månad den anställde arbetar utan att ta ut semester
  • ökning sker också under semesterlönegrundande frånvaro. Sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, graviditetspenning, vård av barn och vissa utbildningar är till en viss tid semesterlönegrundande frånvaro
  • skulden minskar istället när semesterlön tas ut, och när semesterersättning betalas ut till en anställd som slutar

 Kontrollera semesterskuldslistan

Genom att granska semesterskuldslistan löpande varje månad kan eventuella felaktigheter rättas direkt. Dessutom underlättar det arbetet inför det kommande semesterårsskiftet.

Beroende på om värdet på semesterdagarna beräknas enligt semesterlagen sammalöneregeln eller enligt semesterlagens procentregel finns det olika uppgifter som bör kontrolleras i semesterskuldslistan.

Vid sammalöneregeln kan följande uppgifter kontrolleras:

  • Beräknas värdet på semesterdagarna på aktuell månadslön?
  • Förekommer semesterlönegrundande frånvaro?
  • Förekommer ej semesterlönegrundande frånvaro?
  • Beräknas eventuell rörlig lön på korrekta händelser?

Vid procentregeln kan följande uppgifter kontrolleras:

  • Beräknas semestervärdet på korrekta händelser?
  • Genererar semesterlönegrundande frånvaro en uppräkning till den semesterlönegrundande inkomsten?

Verklig semesterskuld

Det gäller att se skillnad på den verkliga semesterskulden och den registrerade, eftersom de båda kan skilja sig åt. Semesterskulden är preliminär till den fastställs i och med att man gör ett semesterårsavslut. För att säkerställa att semesterlöneskulden är så korrekt som möjligt vid årets slut är det bra att i god tid innan semesteråret tar slut, vilket oftast är i mars, stämma av att de anställda faktiskt tagit ut sin semester, alternativt planerar att göra det.

Bokföra semesterskulden

Man bör vid varje lönekörning bokföra semesteravsättningarna för att man enkelt ska kunna se under vilka månader semesterlönen tjänats in. Dessa bokförs som en kostnad och därmed som en ökning av semesterskulden. När man sedan som arbetsgivare betalar ut semesterlönen så sker en minskning av semesterskulden, som då bokförs som en negativ kostnad.

Glöm inte läsa vår artikel om semester som även har en guide med alla beräkningar du behöver.

Det här var en av artiklarna i artikelserien "lön & semester"  besök gärna den för att lära dig mer om arbetet med lön och semester.