Crona Lön Blogg

Bloggposter:

Pension

pensionärer i parken, tänker på ITP

Collectum ITP

Vad gör Collectum?

Collectum är administratör och valcentral för ITP, tjänstemännen som är anslutna kan där se sin intjänade pension och även välja sparform. De sköter även upphandlingen av förvaltare till tjänstepensionen.

Läs Mer

Fora

Vad är Fora?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda, men även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora. Fora administrerar försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka fyra miljoner anställda omfattas av via sin anställning.

Läs Mer