Crona Lön Blogg

Bloggposter:

Semester

sommarstuga på semester

Lön & Semester

Semester! Är något de flesta vill ha, men för att folk ska kunna vara lediga och ha det härligt finns det några som måste administrera arbetet som finns kring semester och det är inte alltid ett självklart arbete. På Crona har vi skrivit ett par artiklar som tar er genom det ständiga arbetet med semester. Nedan följer sammanfattningar av de artiklar vi har. Klicka på rubriken för att komma till huvudartikeln om ämnet. 

Läs Mer
Vad är semesterskuld? Bil på karta över sverige.

Semesterskuld

Semesterrätt

I Sverige har alla anställda rätt till 25 dagars semester per år, det innebär inte att den nödvändigtvis är betald, då betald ledighet måste tjänas in. Anställd personal har enligt semesterlagen (1977:480), kollektivavtal och anställningsavtal rätt till viss semesterledighet och semesterlön i förhållande till den semesterlönegrundande arbetstiden och bruttolönen under intjänandeåret.

Läs Mer

Extrapersonal inför sommaren

Dags att anställa extrapersonal inför sommaren?

Många företag behöver ofta extra förstärkning under sommaren eftersom flertalet av de ordinarie anställda har sin semesterperiod då. Kanske ökar också verksamheten normalt sett under sommaren på grund säsongen.
Då är det vanligt att man tar in extrapersonal för att möta dessa ökade behov.

Läs Mer

Ferielön

Vad är ferielön?

Ferielön är den lön som lärare tjänare in under arbetsåret och som utbetalas under jullov och sommarledighet. Lärarna arbetar under arbetsåret mer än normaltid och tjänar därför in betald ledighet som utbetalas som ferielön. Arbetsåret ska vara 194 dagar mellan första dagen på höstterminen och sista dagen på vårterminen. Utöver ferielön så utbetalas även semestertillägg.

Läs Mer
Semesterårsskifte, med crona lön är det enkelt

Semesterårsskifte

Semester! Visst är det underbart! Men för att folk ska kunna vara lediga och ha det härligt finns det några som måste administrera arbetet som finns kring semester och det är inte alltid ett självklart arbete. I den här artikeln får du veta mer om allt som behöver tänkas på. Du kan även ladda ner vår guide för beräkningar - helt gratis!

Läs Mer