Vård av barn - VAB, vad gör jag som löneadministratör?

Vad är egentligen Vård av barn, vab?

VAB – vård av sjukt barn, är när en medarbetare stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Medarbetaren får ett 100 % löneavdrag (uppbär ingen lön från arbetsgivaren) och kan istället få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas för ”tillfällig föräldrapenning” (vab).

En medarbetare kan vara ledig från arbetet för att ta hand om ett sjukt barn från det att barnet är 8 månader, till den dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS.

För att den anställde ska få ersättning från Försäkringskassan så måste vissa kriterier vara uppfyllda.

 • Barnet är sjukt eller smittat.
 • ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. Ordinarie vårdare är den som brukar ha hand om barnet när medarbetaren arbetar.
 • om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri
 • om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.
 • om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
 • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

 

Vad innebär det för dig som arbetsgivare och löneadministratör?

Medarbetaren ska meddela arbetsgivaren om vab samma dag som det gäller. Detta för att arbetsgivaren måste kunna planera sin verksamhet.

Arbetsgivaren redovisar den tid man skulle ha varit på arbetet men istället vårdat ett barn. För anställda där full lön redovisats så gör arbetsgivaren också ett 100% bruttolöneavdrag. Den anställde anmäler Tillfällig föräldrapenning/VAB även hos Försäkringskassan. Uppfyller man Försäkringskassans villkor så betalar FK också ut ersättningen till den anställde.

Om den anställde haft en lönehöjning/minskning av lön så anmäler den anställde detta på Försäkringskassans hemsida i samband med anmälan av tillfällig föräldrapenning (vab). Försäkringskassan skickar en inkomstförfrågan till arbetsgivaren för att få bekräftelse om löneändringen för den anställde. Försäkringskassan gör ibland förfrågan hos arbetsgivaren om hur mycket den anställde vabbat/tillfällig föräldraledig.

Vab, vård av sjukt barn. Mamma och dotter målar i ritblock hemma.

Som arbetsgivare måste man lämna svar. Svar lämnas på det sättet som Försäkringskassan önskar. Uppgifterna går att lämna digitalt på Försäkringskassans hemsida.

Följ gärna nedanstående länk för att komma till den digitala anmälan hos Försäkringskassan och deras sida om ”Lämna uppgift om inkomst”

 

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/e-tjanster-for-arbetsgivare/lamna-svar-pa-inkomstforfragan

Barn som är yngre än 8 månader eller äldre än 12 år och allvarligt sjuka barn? Påverkar det mig som arbetsgivare?

Ja, I vissa fall så kan man även få vab för barn under 8 månader om:

 • Barnet ligger på sjukhus
 • Barnet har stadigvarande plats i barnomsorg och man behöver stanna hemma från sitt arbete för att vårda barnet.

I vissa fall även när barnet är äldre än 12 år om:

 • Om du har ett barn som fyllt 12 men inte 16 år
  • Om du behöver följa med barnet till läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv. Tänk på att begära att läkaren skriver ett intyg på att ni varit på läkarbesök och att du som förälder var tvungen att följa med.
  • För barn mellan 12 och 16 år behöver du ha ett läkarutlåtande från första dagen du är hemma.
  • Om ditt barn har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och om hen blir akut sjuk av annan sjukdom eller grundsjukdomen förvärras.
  • Om barnet behöver särskild tillsyn kan Försäkringskassan besluta att du får vabba på samma sätt som barn upp till 12 år. Vårdnadshavaren kan då få ett sk. ”Förhandsbeslut” utfärdat av Försäkringskassan. Speciella regler gäller vid sådant beslut.

I vissa fall även när ett barn blir allvarligt sjukt:

 • Om du har ett allvarligt sjukt barn upp till 18 år.
  • Om det finns påtaglig fara för barnets liv och om det direkt efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd för barnet eller under behandlingen. Läkarutlåtande behövs.
 • Om du haft ett allvarligt sjukt barn under 18 år.
  • Om du haft ett barn som varit allvarligt sjukt under 2020 och barnet behöver skyddas från smitta, så som t.ex. covid-19 kan vårdnadshavaren erhålla ”Förebyggande ersättning” från Försäkringskassan. Ett läkarutlåtande måste finnas.

 

Vanliga frågor om vab:

Medarbetaren har vabbat och säger att den tiden är semestergrundande. Stämmer det?

Medarbetaren kan få max 120 kalenderdagar som semestergrundande per år. För föräldrar med enskild vårdnad om barnet så har medarbetaren 180 semesterlönegrundande frånvarodagar för vård av barn. För mer information om semester och semesterberäkningar har vi en lång artikel om semester här.

Vad händer om du som arbetsgivare inte lämnar svar på inkomstförfrågan från Försäkringskassan?

Försäkringskassan måste kunna handlägga ärendet och för det behöver de inkomstuppgifterna som du ska skicka in. Får inte Försäkringskassan sina uppgifter – kan de inte handlägga ärendet och då får inte medarbetaren någon ersättning.

Går det att vabba delar av en dag?

Ja, medarbetaren kan använda vab delar av en dag och arbeta resterande tid om hen vill. Det går använda vab: 75 procent, 50 procent, 25 procent eller 12,5 procent av en dag.

Vab, vård av sjukt barn. Barn leker med klossar och djur.

Kan man använda vab på semestern?

Inträffar det sjukdom under semesterledigheten så ska den anställde alltid anmäla det till sin arbetsgivare samma dag som sjukdomen inträffar samt att den anställde rapporterar till Försäkringskassan och anmäler tillfällig föräldraledighet/vab. Semesterledigheten avbryts vid anmälan av vård av barn. 

Den dagen barnet är friskt måste den anställde återigen kontakta arbetsgivaren om att tillfrisknande har skett och att den anställde återgår till sin semesterledighet. Den anställde sparar sina semesterdagar som hen kan ansöka om ledigt för vid annat tillfälle. Allt enligt regler om hur man ansöker om semester.

Observera att det bara går att anmäla vård av sjukt barn när man semestrar i Sverige eller annat EU-land.

Mitt barn omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) – kan jag ansöka om vård av barn?

Om barnet omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns flera olika regler om hur man kan vårda barn/barnet alternativt vara ett extra stöd till barn/barnen. Här kan ett förhandsbeslut gälla. Det är Försäkringskassan som beslutar om ett förhandsbeslut gäller. Det kan gälla tills det att barnet fyllt 23 år. Kontrollera vad som gäller för barnet/barnen och enligt det beslut som finns.

 • En vårdnadshavare kan få vård av barn i olika situationer.
 • En vårdnadshavare kan få kontaktdagar om barnet har en funktionsnedsättning

Kontrollera alltid med Försäkringskassan vad för regler som gäller för vård av barn/tillfällig föräldrapenning för denna ålderskategori och barn som omfattas av LSS.

Kan jag som arbetsgivare kräva ett läkarintyg från någon som vabbar?

Nej, det kan inte du som arbetsgivare begära. Oavsett hur många dagar som en medarbetare vabbar, hur allvarlig sjukdomen är eller om det handlar om enskilda dagar kan du inte be om ett läkarintyg.

Försäkringskassan vill ha in ett intyg från läkare eller sjuksköterska from den tjugoandra sjukdomsdagen. Kontrollera gärna reglerna om när Försäkringskassan vill ha in läkarintyget. I skrivande stund råder covid-19 och reglerna ändras lite då och då.

Kan mina medarbetare vara hemma för vård av barn om de arbetar skift?

Vid skiftarbete är dagtid tänkt för att kunna vila – det ger din medarbetare rätt till vab, trots att någon annan förälder skulle vara hemma samma tid.

Kan man vårda någon annans barn?

Ja det går. Här förekommer dock lite olika regler på hur man anmäler/ansöker om detta.

Vi hänvisar till Försäkringskassans hemsida och under avsnittet ”Frågor o svar”:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vard_av_barn_vab